We zijn in bouwverlof van 15 juli tot en met 2 augustus. Prettige vakantie!  

            jaarlijks verlofjpg